Ansvarsfraskrivelse

Vilkår, betingelser & ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse vedrører www.GeneTelligence.eu hjemmeside, http// portal.genetelligence.eu og produktet Personlig Medicinsk Profil og eventuelle relaterede tjenester, der leveres til disse vilkår og betingelser (“vilkår”).

Vær opmærksom på, at hvis du bruger vores hjemmeside eller bestiller relateret materiale eller konsulenttjenester, vil det indikere din forståelse af angivne betingelser og begrænsninger og din aftale om at være bundet af disse vilkår.

Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du ikke bruge vores hjemmeside eller nogen af tjenesterne.

Du garanterer, at alle biologiske prøver, som du indsender til os som en del af tjenesten, er enten din egen biologiske prøve eller en prøve fra en person du har myndighed over eller har samtykke fra. Du garanterer, at have fulgt instruktionerne fra os, og at du er mindst 18 år – eller du har sendt en samtykkeerklæring med dine forældres underskrift, hvis du er yngre end 18 år.

Husk at underskrive samtykkeformularen og send den til os i æsken med din biologiske prøve.

I tilfælde af, at du indsender en prøve for dit barn eller din forælder, for hvem du er værge, tager du ansvaret for at sikre at prøven lovligt indsamles med informeret samtykke af pågældende. I dette tilfælde er der også behov for et underskrevet samtykke sammen med den biologiske prøve.

GeneTelligence påtager sig intet ansvar for at sikre identiteten af biologiske prøver, der indsamles uafhængigt, og GeneTelligence, ejeren af Personlig Medicinsk Profil, garanterer ikke for fuldstændigheden af genetiske data, fx i tilfælde af, hvor cellematerialet er ufuldstændigt. Hvis vi modtager en prøve uden nok biologisk materiale for at kunne analysere den, kontakter vi dig. Herefter får du tilsendt et nyt prøve-kit.

Lægelig rådgivning

Indholdet af vores hjemmeside og vores svar til dig i vores svar-portal, angiver vores laboratorieanalyse af dine genvariationer og den forventede lægemiddelrespons ved en lang række lægemidler. Alle andre oplysninger, sygdomsbeskrivelser, lægemiddeloplysninger, data, analyser, redaktionelt indhold, billeder, lyd og video klip, henvisninger til andre publikationer og websteder (samlet benævnt “indhold”), er kun til orientering – og er ikke beregnet til at erstatte den professionelle rådgivning fra din læge.

Bemærk:
Tjenesten Personlig Medicinsk Profil, der er tilgængelig på vores websteder, omfatter genetiske tests, der udføres i førsteklasses testlaboratorier i henhold til de europæiske standarder for god laboratoriepraksis. Når du bestiller Personlig Medicinsk Profil, anerkender du, at du er opmærksom på testenes karakter og den leverede service. Vi har eksempelvis ikke indblik i din fulde medicinske tilstand og kan derfor ikke tage højde for alt der kan påvirke lægemidlers virkning.

Oplysninger, der videregives til dig via vores webportal eller som en papirversion af Personlig Medicinsk Profil, er et resultat baseret på dit personlige DNA.

Resultatet kan bruges som en beslutningsstøtte til dine lægemiddelordinationer. Vi opfordrer dig til at søge personlig rådgivning fra din læge eller anden kvalificeret sundhedsudbyder om din medicinske tilstand, dine fysiske symptomer eller din mentale sundhed.

Lægemiddelrespons- og dosisestimaterne i Personlig Medicinsk Profil afspejler de nuværende internationalt anerkendte kliniske retningslinjer. I nogle tilfælde kræver disse yderligere justering af din læge baseret på din livsstil, alder, køn, vægt, tarmoptagelse og organfunktion osv.

De kliniske retningslinjer, samt viden om genetik, ændrer sig hurtigt; Vær derfor opmærksom på, at de citerede dosisestimater i din rapport i nogle tilfælde forventes at ændre sig over tid. GeneTelligence er ikke forpligtet til at kontakte dig eller din læge eller nogen anden behandler uanset sværhedsgraden af de konsekvenser, der afsløres i din personlige rapport. Du kan dog følge med i de internationale kliniske retningslinjer relateret direkte til dine genetiske data på vores portal. Slå op i din rapport og se de nyeste retningslinjer i forhold til nuværende og fremtidig medicin.

Vi opdaterer din Personlige Medicinsk Profil på vores portal med ny medicin eller når internationale retningslinjer ændres.

Gennem dit apotek og din læge eller direkte på vores portal kan du få adgang til din Personlig Medicinsk Profil. Her findes de nyeste internationale lægemiddelanbefalinger baseret på din genetiske profil.

Du har adgang til portalen hele døgnet når du har brug for at undersøge din genetiske profil i henhold til et bestemt lægemiddel – portalen er åben dag og nat,.

Ved at bestille en Personlig Medicinsk Profil tillader du automatisk GeneTelligence til at analysere og generere dit resultat. På samtykkeformularen kan du læse, at vi kun bruger dine anonymiserede genetiske data til forskningsformål – eksempelvis at 20% af den danske befolkning har en bestemt genvariation som påvirker effekten af et bestemt lægemiddel. Vi sælger, giver eller bortskaffer ikke dine data til nogen tredje part uden dit samtykke.

  • Du bør ikke stoppe med at følge professionel lægelig rådgivning eller stoppe med din medicin på baggrund af din Personlig Medicinsk Profil. Resultatet anvendes til at give dig yderligere indsigt og kan bruges til at træffe beslutning i samarbejde med din læge om en ændring i din medicin.
  • Du må ikke egenrådig fortolke Personlig Medicinsk Profil eller anvende denne som anbefaling for en bestemt behandling – dette skal overlades dette til din læge.
  • Kontakt altid din læge eller anden kvalificeret sundhedspersonale, før du starter en ny behandling eller stopper enhver behandling.

Personlig Medicinsk Profil kan erhverves gennem hospitaler, apoteker, læger og via vores hjemmeside. GeneTelligence repræsenterer dog ikke nogen sygesikring, hospital, læge eller apotek eller nogen anden kvalificeret sundhedsudbyder i nogen juridisk sammenhæng. GeneTelligence påtager sig intet ansvar i forbindelse med rådgivning fra ovenstående parter i forbindelse med oplysningerne i din personlige medicinprofil.

Du repræsenterer din egen identitet eller er værge for dine børn eller forældre, hvis konti du kan anmode om adgang til, og garanterer, at de oplysninger, du giver, er nøjagtige og fuldstændige. Hvis nogen af oplysningerne ændres – skal du opdatere din konto.

Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af vores hjemmeside eller af tjenester, hvis nogen oplysninger fra dig er unøjagtige eller ufuldstændige.

GeneTelligence kan nægte at give dig et brugernavn eller en adgangskode, der allerede er i brug, efterligner en anden, er eller kan være ulovlig, er eller kan være beskyttet af varemærker eller andre ejendoms-rettigheder eller på anden måde er stødende eller kan forårsage forvirring.

Alle biologiske prøver vil blive ødelagt efter DNA genotypiseringen og efter at kvalitetskontrollen af data er afsluttet på laboratoriet.

Vi sælger ikke din biologiske prøve, distribuerer den ikke til tredje part eller bruger den til andre formål end at generere din personlige medicinprofil. Oplysningerne om din pharmacogenetik opbevares for at oprette Personlig Medicinsk Profil og vil blive gemt på din personlige konto på vores portal. Dermed kan vi opdatere din personlige rapport med fremtidige videnskabelige resultater.

Ved at acceptere disse termer accepterer du, at dine anonymiserede genetiske og sundhedsrelaterede data lejlighedsvis kan bruges til forskningsformål, fx i statistiske rapporter og videnskabelig klinisk dokumentation.

Begrænsninger på vores tjenester

I øjeblikket levereres Personlig Medicinsk Profil rapporten udelukkende på engelsk og fransk, men en oversættelse til dansk og tysk er på vej i 2021, så hold øje med din konto.

DNA genotyping omfatter en bred vifte af gener og genvarianter relateret til lægemidlers metabolisering i den menneskelige krop. I dag har forskerne ikke alle svarene på alting. Hvis nye banebrydende biomarkører (gener) findes i fremtiden og hvis disse har relevans for din medicin, kan du være nødt til at indsende en ny spytprøve. Årsagen til dette er, at laboratoriet kun kan analysere, hvad der kan måles i dag.

Genetelligence har ingen kommercielle interesser i at anbefale specifikke lægemidler fra nogen farmaceutisk industri. De anbefalinger, du finder i Personlig Medicinsk Profil rapporten, er derfor kun angivet som aktivt lægemiddelstof og ikke af noget brand eller særligt firmamærke.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os:

Tlf.: +45 22 21 82 42
Post: info@genetelligence.eu