Ja – i alle tilfælde, hvor der er evidensbaserede data til rådighed.

Lægemiddel-gen-interaktion opstår, når genotypen påvirker en patients evne til at metabolisere eller aktivt transportere et lægemiddelstof.