Systemer og processer som fx. det metaboliske system, det hæmostatiske system og biotransformationen af lægemidler er stadig under udvikling hos børn.

Mange lægemidler vil derfor virke anderledes på børn end på voksne. Selv om de genetiske variationer er stabile hos børn, kan behandlingens forskelle være anderledes i barndommen.

PMP kan dog bruges til børn, da generne er de samme resten af deres liv, medmindre man udsættes for fx. radioaktivitet eller lignende. Vi anbefaler blot, at de kliniske konsekvenser og dosisjusteringer justeres yderligere af en læge der har erfaring med ordination til børn.