Forsikring

One-size-passer-ikke-alle

Det er indlysende, at patienter med samme diagnose der får den samme medicin ikke reagerer på samme måde på medicinen.

https://www.pharmgkb.org/annotatedDrugs

“Trial and error” metoden til udvælgelsen af lægemidler er i årevis blevet brugt blandt læger, for de har ikke haft andre muligheder før.

Procentdelen af patienter, der modtager en ikke-effektiv recept med “trial-and-error” metoden er vist nedenfor – fx får 38% af patienterne der tager et antidepressiva (SSRI) og 50% af gigtpatienter ikke en effektiv behandling ved det første valgte lægemiddel.

Depression 38%
Astma 40%
Hjertearrythmier 40%
Diabetes 43%
Migræne 48%
Gigt 50%
Knogleskørhed 52%
Alzheimers 70%
Kræft 75%

Procentdel af patienter, for hvem et lægemiddel er ineffektivt (i gennemsnit)

Kilde: Brian M Spear et al. Clinical Trends in Molecular Medicine; Volume 7; Issue 5; 1 May 2001: page 201-204

Mayo Clinic i USA viste, at ved en farmakogenetisk styret behandling af depression, kunne symptomer reduceres fire gange bedre i forhold til “trial-and-error” udvælgelsen af lægemidler (31,2% reduktion versus 7,2% reduktion) .

Et godt eksempel kan findes i en undersøgelse fra Holland, 2016, hvor forebyggende test af DPYD med efterfølgende guidet farmakogenisk dosering blev udført5 . Lægerne var i stand til at reducere fluoropyrimidin-induceret toksicitet i anti-cancer behandling i forhold til en historisk kontrolgruppe fra 73% til 28% og samtidig reducere antallet af dødsfald forårsaget af lægemidler fra 10% til 0%.

Efterfølgende anbefaler Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) en genetisk test forud for brugen af fluoropyrimidiner.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/fluorouracil-fluorouracil-related-substances-capecitabine-tegafur-flucytosine-containing-medicinal

En éngangsinvestering

Teknologiske fremskridt har gjort det muligt at identificere patienters genetiske variationer, og dermed er der et potentiale i, at omkostningsbærerne kan tage initiativer til at begrænse omkostningerne og øge værdien af sundhedsydelser. En Personlig Medicinsk Profil analyse skal kun udføres én gang – og er dermed en éngangsinvestering.

Testen skal ikke gentages, som fx blodprøver eller røntgenbilleder skal for mange medicinske tilstande. Uden ekstra omkostninger opdateres rapporten gratis med ny medicin og pharmakogenetiske retningslinjer når ny viden foreligger. Det betyder, at sundhedspersonalet har de nyeste anbefalinger, uanset hvornår patienten ses.

Integrationen af pharmakogenetik i klinisk praksis giver læger og apotekere et kraftfuldt værktøj til at personliggøre medicinsk behandling, bedre styre omkostningerne og få højere værdi fra effektiv medicin.

Brug af den rigtige medicin tidligt i et forløb, kan forkorte sygdomsforløbet og gøre det bedre at være patient i sundhedssektoren 6.

Kan forkert medicin forårsage hospitalsindlæggelse

I nogle lande, fx Danmark, er hospitalsindlæggelse på baggrund af medicineringsfejl ikke registreret systematisk. Men i England og Belgien, er det konstateret, at 6,5% – 10% af alle indlæggelser skyldes medicineringsfejl. Det skønnes at være på 10% i de skandinaviske lande.

Patienter med bivirkninger har en længere indlæggelsestid på hospitalet end patienter uden (4 vs. 3 dage afhængigt af retningslinjerne for hospitalsindlæggelse6)

Nyere undersøgelse af hospitalsindlæggelse på baggrund af bivirkninger konkluderede, at 30% af bivirkningerne ved indlæggelsen skyldtes mindst ét lægemiddel med en pharmakogenomisk retningslinjer, hvilket tyder på, at mange bivirkninger kunne have været forudsagt af en pharmakogenetisk test6

Klik på billedet for at forstørre.

Cost-benefit

Omkostningerne ved at analysere ét gen på et hospital sammenlignet med flere gener i en Personlig Medicinsk Profil er den samme4.

Meget ofte har patienter mere end én sygdom. Fordelen ved at bruge en multipel genplatform som Personlig Medicinsk Profil, er at få en bredere indsigt i en bred vifte af de mest populære lægemidler indenfor hjerte-kar, smerte, mave-tarm, gigt, psykiatri og kræftbehandling – i kun ÉN test.

Pharmakogenetikken skifter gradvist fra reaktiv testning af enkelte gener til proaktiv testning af flere gener for at kunne hjælpe patienter med mere end én tilstand og mindske byrden af unødvendige omkostninger for sundhedssystemerne.

Personlig Medicinsk Profil er en beslutningsstøtte, der hjælper med at vælge den optimale behandling tidligt i forløbet og bidrager til en kortere varighed af funktionsnedsættelse og indlæggelsestid.

Personlig Medicinsk Profil er en af de brede farmakogenomiske test, der dækker flere gener og mere end 200 lægemiddelstoffer.

Vejen til Personlig Medicin

I årenes løb har videnskabelige og teknologiske fremskridt ændret den medicinske praksis til at tilbyde nye tilgange til at forbedre patientbehandlingen.

På det seneste har konvergensen af teknologier som genetik og informatik givet betydelige muligheder for at skabe forbedringer gennem mere personlig behandling og pleje af patienter.

I erkendelse af disse muligheder har mange lande i EU fastlagt deres vision for personlig medicin, og hvordan de agter at bygge videre på det arbejde, der udføres som led i genetik-projekter i de forskellige lande.

Der lægges i stigende grad vægt på behovet for at forbedre effektiviteten gennem innovation; for at forbedre resultater, for at støtte de nationale økonomiske interesser og i sidste ende for, at sikre sygesikringens bæredygtighed på lang sigt i hvert land.

Vi er nødt til at nævne, at Personlig Medicinsk Profil endnu ikke er en del af noget nationalt pharmakogenomisk projekt, men det er sat op til at kunne levere.

Genetelligence er uafhængig af lægemiddelindustrien.
Vi anbefaler eller fremhæver ikke noget navn fra en bestemt virksomhed – vi fokuserer på det aktive lægemiddelstof og overlader beslutningen om navn til betaleren, klinikerne og kunderne.

3) Reisberg et al: translating genotype data of 44.000 biobank participant’s into clinical pharmacogenetic recommendation. Genet Med 2019: 21(6): 1345-54
4) Prisen er listeprisen fra one-gene-test (DPYD) på et hospital i DK mod prisen på en PMP rapport på 20 gener.
5) Deenen MU et al Upfront genotyping of DPYD*2A to individualize fluoropyrimidine therapy: a safety and cost analysis: J. Clin. Oncol. 2016; 34(3) 227-34
6) Chan SL et al. Br. J Clin Pharmacol (2016) 82: 1635-1646

Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.