Generelle informationer

Valg af lægemiddel

Medicinsk praksis har altid handlet om at behandle hver enkelt patient individuelt. Klinikere har for længe siden opdaget, at patienter med samme diagnose kan reagere forskelligt på medicin.

Det har været ret udfordrende at finde den rette behandling til enhver patient – se nedenfor: “Estimeret procentdel af patienter der ikke reagerer på en bestemt lægemiddelbehandling”.

Udviklingen indenfor videnskaben og teknologien har imidlertid gjort det muligt ved hjælp af en analyse af et udvalg af patientens gener at forudsige, hvilken specifik medicinsk behandling og i hvilken dosis en patient får glæde af behandlingen.

Videnskaben om pharmakogenetik undersøger indflydelsen af vores genetiske variationer på lægemiddelrespons. Teknologien kombinerer videnskaben om lægemidler og genetik (undersøgelsen af gener og funktioner) og giver udtryk for, hvordan man personaliserer og forbedrer medicinsk behandling.

Personlig Medicinsk Profil er en genotype analyse og et medicinsk beslutningsstøtte værktøj, der hjælper patienter og læger med at vælge den rigtige medicinske behandling.

“Den rigtige medicin til den rigtige person, i den rigtige dosis”

Personlig Medicinsk Profil™

  • En avanceret lægemiddel respons test, der dækker mere end 200 af de hyppigste lægemidler indenfor hjerte-karsygdomme, smertebehandling, gigt, mave-tarmsygdomme, mental sundhed, flere sygdomme samtidig og kræft.

  • Gratis opdateringer af din rapport med nye medicinoplysninger og dosisanbefalinger

  • Du har adgang til dit resultat dag og nat – > del det med din læge eller apotek

  • I flere europæiske lande dækkes en del af omkostningerne af sygeforsikringer

Bestil nu

PMP er en éngangsinvestering. Brug den hver gang der ordineres ny medicin.

Vi passer godt på dine personoplysninger i henhold til GDPR (EU) med vores Security by Design set-up.

Læs mere om: GDPR Privacy Policy Data Safety Kvalitetspolitik

Anslået procentdel af patienter der ikke reagerer på en bestemt lægemiddelbehandling

38%

DEPRESSION

40%

ASTHMA

43%

DIABETES

50%

ARTHRITIS

70%

ALZHEIMER’S

75%

CANCER

Source: Brian B. Spear. Mango Heath-Chiozzi. Jeffery Huff. “Clinical Trends in Molecular Medicine” Volume 7, issue 5, 1. May 2001, pages 201-204

Regulatorisk

Center for Drug Evaluation and Research (CDER) i det amerikanske FDA har i mere end et årti støttet brugen af pharmakogenetik ved at yde regulatorisk rådgivning ved enhver ansøgning og udviklet politiker og processer med fokus på genetik og individualiseret terapi.

I februar 2020 offentliggjorde FDA en liste med 107 aktive lægemiddelstoffer med “handlingsorienterede retningslinjer” (actionable guidelines), hvor der anbefales en pharmakogenomisk test på grund af hyppige polymorfismer i essentielle gener.

Det Europæiske Lægemiddelagentur understøtter brugen af Personlig Medicin og kræver pharmakogenetiske data, når nye lægemidler registreres. Deres anbefalinger om pharmakogenetisk test relateret til lægemiddelbehandling er imidlertid tilbageholdende.

For eksempel er ordinationen af fluorouracil til onkologiske patienter dækket af en EMA-anbefaling: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/fluorouracil-fluorouracil-related-substances-capecitabine-tegafur-flucytosine-containing-medicinal

Opsummet, de amerikanske og europæiske myndigheder understøtter brugen af pharmakogenetisk test inden ordination af bestemte lægemidler, hvor genetisk polymorfisme spiller en vigtig rolle for behandlingsresultatet.

Four simple and easy steps

En Personlig Medicinsk Profil består af tre trin:


1. En personlige genotype sekventering i vores laboratorium
2. En bioinformatiksk analyse som bygger på international videnskabelig forskning
3. En rapport som anvendes som beslutningsstøtte til at optimere den medicinske behandling

Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.