Uddannelse i Pharmakogenetik

Pharmakogenetik

European Pharmacogenomics Clinical Implementation Project (U-PGx) gennemførte i 2017 en undersøgelse om pharmakogenetisk viden hos 70 sundhedsprofessionelle. Af deltagerne fandt 84,3% pharmakogenetik relevant for deres nuværende praksis, men erfaringen var lille. To tredjedele (65,7 %) havde ikke bestilt eller anbefalet en pharmakogenetisk test i løbet af det seneste år. Dette skyldtes hovedsagelig manglende tilstrækkelig viden om farmakogenomi (40%).

Forskellige behov blev identificeret for at pharmakogenetikken kunne anvendes: Identifikation af lægemidler (41,4 %) og fortolke testresultater (37,2 %) samt underliggende mekanismer som bedre viden om lægemiddelmetabolisme (67,1 %), bedre kendskab til grundlæggende principper for pharmakogenetik (60,0 %). Undersøgelsen analyserede fremtidige brugeres specifikke holdninger, erfaringer og uddannelse vedrørende pharmakogenetik. Der var en generelt positiv holdning til farmakologiske test. Men niveauet af personlig erfaring, manglende viden om anvendelsen og fortolkning af pharmakogenetik forårsagede usikkerhed. Uddannelsesindsatser kan således være nyttige for implementeringen af pharmakogenetik på et homogent niveau i Europa.

On-line version af U-PGx studiet af Susanne Just et al.: doi:10.1007/s00228-017-2292-5

Uddannelse

I en dansk undersøgelse om befolkningens holdning til genetiske tests viste, at 90% af danskerne synes gentest er mere spændende end foruroligende. Blandt deltagerne ville 83% tage en gentest, hvis det kunne hjælpe dem til en bedre og mere målrettet behandling af deres sygdom (https://www.regioner.dk/sundhed/medicin/personlig-medicin (dansk folkesundhedshjemmeside).

Borgerne er for gentests, og sundhedspersonale har en generel positiv holdning til pharmakogenetikken. Alle brugere udtrykker interesse for videreuddannelse i teknologien. Genetelligence har udviklet et webinar på syv moduler. Uddannelse kan tilgås dag og nat som webbinarer på engelsk og tysk. Indholdet er baseret på bidrag fra fremtrædende eksperter på området. Uddannelsen promoverer ikke Personlig Medicinsk Profil og er ikke påvirket af medicinalindustrien.

Læs mere om pharmakogenetik hos www.atriumcph.com

Modul 1: Introduktion til pharmakogenetikken Modul 2. Retslige anliggender i EU Modul 3: Regulatoriske retningslinjer for pharmakogenetik Modul 4. Farmakokinetik og -dynamik, Modul 5. Genotypisering i laboratoriet, Modul 6. Klinisk anvendelighed af pharmakogenetik Modul 7. Kliniske casesmed pharmakogenetik.

Find uddannelsen på www.atriumcph.com

Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.