Om os

Om GeneTelligence

GeneTelligence er en iværksættervirksomhed med fokus på videnskab, forskning og klinisk nytte af farmakogenetik.. Vores mission er gennem vores tjenerster at bane vejen for Personlig Medicin.

Det internationale team bag Personlig Medicinsk Profil omfatter syv forsknings- og teknologieksperter i Toronto, Canada, en håndfuld kolleger fra genotypiseringslaboratoriet i København og det europæiske hovedkvarter på Danmarks Tekniske Universitet, Science Park i Hørsholm nord for København.

Personlig Medicin Profil findes i Danmark, Tyskland og Canada.

De private ejere bag virksomheden har været med fra starten ultimo 2018.

Kontakt: info@genetelligence.eu

Kvalitetspolitik

Vores kunders livskvalitet er vores første prioritet.
Kvalitet og etik er grundlaget for vores virksomheds samlede succes. Levering af farmakogenomiske tjenester, der kan forbedre vores kunders livskvalitet, er det ultimative mål for vores virksomhed.

Ved løbende at levere tjenester, der overstiger kundernes forventninger, vil vi opbygge en inspirerende virksomhed med en høj grad af tillid til alt, hvad vi gør.

Kvalitet skal anvendes og aldrig kompromitteres holistisk i virksomheden og integreres i alle funktionelle områder. Kvalitetsmetoden skal overvåges og om muligt forbedres.

Vores aktive arbejde med kvalitetsstyring er en strategisk beslutning i vores organisation. Vi ønsker, at sikre kvalitet som en integreret del af organisationen og kundesikkerhedskulturen. Kvalitetssystemet vil tjene til at vedligeholde og løbende forbedre vores procedurer.

  • Kvalitet og etik er forankret i vores virksomheds værdier og kultur

  • Kvalitet er alles ansvar.

  • Kvalitet ud over overholdelse

  • Kvalitet skaber værdi

For konsekvent at opfylde vores kunders krav og kvalitetsmålsætninger, er vi forpligtet til at forbedre harmoniseringen, standardiseringen og forenklingen af vores tjenester, processer og procedurer.

Ifølge IVDR (EU) 2017/746 er vi i færd med at blive certificeret af EU’s bemyndigede organ nr. 2797 (BSI, NL) for at opnå en IVDR-certificering inden maj 2022.

Lone Fisker
Administrerende direktør, Genetelligence Aps, EU

Figur 1 – Model af vores procesbaserede kvalitetsstyringssystem illustrerer procesbindingerne.

Kundekrav er input til tjenester og systemrealisering.

Når vores tjenester leveres til vores kunder (slutbruger), startes de operationelle processer til løbende forbedringer. Måling, analyse og forbedring påbegyndes under hensyntagen til kundetilfredshed som et primært slutmål.

Genetelligence er ikke under indflydelse fra medicinalindustrien.
Vi anbefaler eller fremhæver ikke noget produkt brand fra en bestemt virksomhed – vi fokuserer på det aktive farmaceutiske indholdsstof og overlader beslutningen om produkt-brand til sundhedspersonale og patienter.

Datasikkerhed og GDPR

Alle kundeanalyser identificeres ved hjælp af en personlig stregkode. Denne stregkode er et gennemgående id for en kundes prøve, når den genotypiseres i laboratoriet, ved behandling i afdelingen for bioinformatik og i dataportalen.

Af hensyn til myndighedernes krav til sporbarhed opbevarer vi kundens kontaktdata og ID-kontroldata i vores PMP-administrations-system. Disse oplysninger gives til os ved samtykke. Dataene kan kun ses af personale med autorisation.

Kunden har adgang til alle deres personoplysninger og kan dele dem med sundhedspersonale – f.eks. læge eller apotek.

Eu-lovgivningen tillader dog ikke, at gendata deles med sygesikringen/sundhedsforsikring på et detaljeret niveau. De kan udelukkende få oplyst om en test er bestilt og betalt.

En samtykkeerklæringr kan til enhver tid indefor 48 timer trækkes tilbage. En samtykkeerklæring kan også ændres, fx hvis en kunde skifter læge eller flytter til et andet sted og ønsker at give nyt sundhedspersonale adgang til resultatet. Dette kan gøres ved at sende en mail til admin@genetelligence.eu eller info@genetelligence.eu og vores administration vil tage sig af bekræftelsen.

Alle data opbevares på et sikkert sted med dobbelt adgangskontrol, videoovervågning, temperaturkontrol, brandsikkerhed, behandling i et internetsikkert miljø. En intern revision af placeringen finder sted og dokumenteres i henhold til vores kvalitetsstyringssystem.

Personlig Medicin ProfilTM er opbygget i henhold til principperne i “privacy by design”.

Processing servere er opdelt i sektioner med fuld back-up og er adskilt fra andre databaser som CRM og hjemmeside.

Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.