Flere sygdomme

Flere sygdomme

Paul (70 år gammel) lider af flere medicinske tilstande: fedme, diabetes, kroniske smerter og hjerte-kar-sygdomme. I mange år har han været medicineret med op til 14 lægemidler om dagen. Paul tager sin medicin som foreskrevet og ses regelmæssigt af sin egen læge og lejlighedsvis af specialister inden for diabetes og kardiologi. Han bemærker, at der oftere ordineres ny medicin end at medicin seponeres. Paul kan lide at være social aktiv med venner og familie, men det er ikke hver uge det er muligt, idet hans medicinske tilstand gør det svært. Han tager ekstra smertestillende for sine smerter. Nogle dage kan han ikke gå nogen steder.

Personlig Medicinsk Profil kan bruges til at vælge, hvilken medicinsk behandling der vil gavne patienten, dvs. at finde den rigtige medicin, i den rigtige dosis til den rigtige person.

HUSK: Du må ikke ændre i eller stoppe med din medicin uden at konsultere din læge.

Personlig Medicinsk Profil™

  • En avanceret lægemiddel respons test, der dækker mere end 200 af de hyppigste lægemidler indenfor hjerte-karsygdomme, smertebehandling, gigt, mave-tarmsygdomme, mental sundhed, flere sygdomme samtidig og kræft.

  • Gratis opdateringer af din rapport med nye medicinoplysninger og dosisanbefalinger

  • Du har adgang til dit resultat dag og nat – > del det med din læge eller apotek

  • I flere europæiske lande dækkes en del af omkostningerne af sygeforsikringer

Bestil nu

PMP er en éngangsinvestering. Brug den hver gang der ordineres ny medicin.

Vi passer godt på dine personoplysninger i henhold til GDPR (EU) med vores Security by Design set-up.

Læs mere om: GDPR Privacy Policy Data Safety Kvalitetspolitik

Polyfarmaci

Terapi område:

Smertestillende

Hjerte-kar

Mave-tarm

Psykiatri

Lægemidler der har vist sig at være uforenelige med en persons profil for lægemiddelomsætning.
Ud af 114 lægemiddelrelaterede problemer identificeret ved en pharmakogenetisk test var 29 klassificeret som alvorlige. Lægemidlerne er grupperet efter terapeutisk virkning.

Dorfman et al. 2020. Individualized medication management in ontario kong-term care clinical impact on management of depression, pain and dementia JAMIDA 21 (2020) 823-829

Four simple and easy steps


Vi er forskellige

Den medicinske praksis har altid handlet om at behandle hver person som en individuel patient. I lang tid har klinikere erfaret, at patienter med samme diagnose kan reagere forskelligt på den samme medicinske behandling.

Teknologiske fremskridt har gjort det muligt at finde genetiske variationer, der bestemmer effektiviteten af ordineret medicin.

Personlig Medicinsk Profil er grundlagt på denne teknologi.


Vi beskytter dine personlige oplysninger

Dine personlige og genetiske oplysninger er fortrolige. Her er, hvad vi gør:

Din biologiske prøve destrueres efter kvalitetskontrol jf. de europæiske regler for destruering af human væv. Vi sælger ikke eller overdrager dine gener eller oplysninger til tredjeparter.

Gennem vores processer håndterer vi din prøve anonymt. Kun autoriseret personale har adgang til din prøve.

Du har fuld adgang til dine data hele døgnet, og du kan vælge at dele dem med din læge eller apotek

Vi bygger vores system baseret på “security by design” for at beskytte dine data


Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.