Gigt

Et liv med gigt

Karen (56 år gammel) har haft gigt i fire år og tager Methotrexate hver uge for at bremse udviklingen af sygdommen. Hun har hørt, at Methotrexat kan være “giftig”, og hun er så træt af kvalme og træthed forbundet med at tage dette stof. Nogle dage har Karen har også brug for anden smertestillende medicin, og hun er i tvivl om hendes krop er i stand til at tolerere al denne medicin på lang sigt. Ifølge hendes læge forventes behandlingen, den hyppige kontrol af en specialist og regelmæssige blodprøver at være livslang.

De fleste lægemidler udviser en bred variation i effekten. En betydelig del af denne variation skyldes arvelige variationer i gener. Sammenhængen mellem de genetiske variationer og respons og toksicitet af antiinflammatoriske lægemidler (NSAID, kortikosteroider og antireumatiske lægemidler (DMARDs) fx Methotrexat og Azathioprin) er endnu ikke fuld klarlagt.

Du må ikke ændre i eller stoppe med at tage din medicin uden at konsultere din læge.

Personlig Medicinsk Profil™

  • En avanceret lægemiddel respons test, der dækker mere end 200 af de hyppigste lægemidler indenfor hjerte-karsygdomme, smertebehandling, gigt, mave-tarmsygdomme, mental sundhed, flere sygdomme samtidig og kræft.

  • Gratis opdateringer af din rapport med nye medicinoplysninger og dosisanbefalinger

  • Du har adgang til dit resultat dag og nat – > del det med din læge eller apotek

  • I flere europæiske lande dækkes en del af omkostningerne af sygeforsikringer

Bestil nu

PMP er en éngangsinvestering. Brug den hver gang der ordineres ny medicin.

Vi passer godt på dine personoplysninger i henhold til GDPR (EU) med vores Security by Design set-up.

Læs mere om: GDPR Privacy Policy Data Safety Kvalitetspolitik

Gigt

Gigt: 700.000 diagnosticeret i DK
0 %
Leddegigt: ca. 50.000 Patienter i DK
0%
Inflammatorisk gigt: 100.000 patienter i DK
0 %

Medicinsk behandling har udviklet sig indenfor de sidste 70 år med udviklingen af Glukokortikoider, Conventional disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) (fx sulfasalazine, methotrexat) og biologiske lægemidler (f.eks Tumor Nekrose Factor alpha). Lægemiddeludviklingen bliver avanceret ved involvering af forskellige faktorer som patogenese, fænotype, sygdomsprogression og co-morbiditet for at udvikle og forbedre præcisionsmedicin (Burmester et al. 2017. Managing rheumatic and musculoskeletal diseases -past, present and future. Nature Reviews Rheumatology, 13(7), pp. 443-448).

Der er mere end 200 forskellige diagnoser inden for gigt. Nogle patienter oplever symptomer, andre gør måske ikke. Data i figuren er angivet i procent i forhold til den samlede danske befolkning 5,66 mio. (data fra 2015). Figuren viser et par dataeksempler inden for gigt: Omkring 700.000 er diagnosticeret med gigt i DK. Omkring 50.000 patienter er diagnosticeret med leddegigt. Omkring 100.000 er diagnosticeret med inflammatorisk gigt. Læs mere om nøgletal hos Gigtforeningen www.gigtforeningen.dk (Nøgletal for gigtsygdomme 3. udgave, januar 2018.)

Four simple and easy steps


Vi er forskellige

Den medicinske praksis har altid handlet om at behandle hver person som en individuel patient. I lang tid har klinikere erfaret, at patienter med samme diagnose kan reagere forskelligt på den samme medicinske behandling.

Teknologiske fremskridt har gjort det muligt at finde genetiske variationer, der bestemmer effektiviteten af ordineret medicin.

Personlig Medicinsk Profil er grundlagt på denne teknologi.


Vi beskytter dine personlige oplysninger

Dine personlige og genetiske oplysninger er fortrolige. Her er, hvad vi gør:

Din biologiske prøve destrueres efter kvalitetskontrol jf. de europæiske regler for destruering af human væv. Vi sælger ikke eller overdrager dine gener eller oplysninger til tredjeparter.

Gennem vores processer håndterer vi din prøve anonymt. Kun autoriseret personale har adgang til din prøve.

Du har fuld adgang til dine data hele døgnet, og du kan vælge at dele dem med din læge eller apotek

Vi bygger vores system baseret på “security by design” for at beskytte dine data


Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.