Hjerte-kar

Hjerte-kar

Dan (58 år gammel) nyder livet, og han elsker et godt glas vin og en dejlig middag med venner og familie. Dan har i mere end 10 år været overvægtig og har haft højt kolesteroltal og forhøjet blodtryk. For seks måneder siden fik han en lille blodprop i hjertet samt konstateret type 2 diabetes. Han bliver behandlet med anti-trombose, kolesterol-, blodtryks-, og blodsukkersænkende lægemidler. Han lider af alvorlige bivirkninger fra medicinen, en ubehagelig følelse i maven, generelle muskelsmerter og træthed. Dan ønsker at vide, om der er andre lægemidler, der kan være bedre for ham.

Dan’s læge har flere lægemidler at vælge imellem for hver sygdom, men Dan er bekymret, fordi hans bror udviklede alvorlige muskelsmerter og muskelsvaghed, når han tog visse statiner. Yderligere har hans bror også haft blodpropper i hjertet på trods af forebyggende behandling.

Dan beslutter sig for at tage en pharmakogenetisk test, der tilbydes gennem hans sygeforsikring. Testen viser intermediær aktivitet for SLCO1B1, hvilket betyder, at der er risiko for højere koncentrationer af statiner i blodet, hvilket fører til en højere risiko for bivirkninger. Ligeledes er Dan non-responder på enzym CYP2C19 som er afgørende for at hans anti-trombose medicin virker efter hensigten. Hans læge skifter til et statin, der efter lægens mening har lavere risiko for bivirkninger, men det anti-trombotiske lægemiddel tør han ikke ændre på, da det er ordineret af en kardiolog.

De fleste lægemidler udviser en inter-individuel variation i deres effektivitet. En betydelig del af denne variation skyldes arvelige genvariationer.

Personlig Medicinsk Profil kan bruges til at vælge hvilken medicinsk behandling der vil gavne patienten.

Du må ikke ændre i, eller stoppe med at tage din medicin uden at konsultere din læge.

Personlig Medicinsk Profil™

  • En avanceret lægemiddel respons test, der dækker mere end 200 af de hyppigste lægemidler indenfor hjerte-karsygdomme, smertebehandling, gigt, mave-tarmsygdomme, mental sundhed, flere sygdomme samtidig og kræft.

  • Gratis opdateringer af din rapport med nye medicinoplysninger og dosisanbefalinger

  • Du har adgang til dit resultat dag og nat – > del det med din læge eller apotek

  • I flere europæiske lande dækkes en del af omkostningerne af sygeforsikringer

Bestil nu

PMP er en éngangsinvestering. Brug den hver gang der ordineres ny medicin.

Vi passer godt på dine personoplysninger i henhold til GDPR (EU) med vores Security by Design set-up.

Læs mere om: GDPR Privacy Policy Data Safety Kvalitetspolitik

Kolesteroltal

Statiner er en hjørnesten i behandling og forebyggelse af aterosklerotisk hjerte-kar-sygdomme og blandt de mest ordinerede lægemidler. Bivirkninger kan dog resultere i betydelige omkostninger og kan føre til manglende overholdelse samt ophør af behandlingen. Statin-associerede muskelsymptomer udgør den hyppigst rapporterede negative effekt.

Gennemgang af relevant klinisk forskning i polymorfier i flere nøglegener, der påvirker statinernes pharmakokinetik (f.eks. transportører og metaboliserende enzymer), statineffektivitet og slutorgantoksicitet fremhæver flere lovende farmakogenomiske kandidater. SLCO1B1, 521C er imidlertid i øjeblikket den eneste klinisk relevante farmakokinetiske test vedrørende statintoksicitet.

Ref: Gerd Schmitz m.fl. Pharmacogenomics and Pharmacogenetics of Cholesterol-Lowering Therapy. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2005 vol. 41: issue 4.

Four simple and easy steps


Vi er forskellige

Den medicinske praksis har altid handlet om at behandle hver person som en individuel patient. I lang tid har klinikere erfaret, at patienter med samme diagnose kan reagere forskelligt på den samme medicinske behandling.

Teknologiske fremskridt har gjort det muligt at finde genetiske variationer, der bestemmer effektiviteten af ordineret medicin.

Personlig Medicinsk Profil er grundlagt på denne teknologi.


Vi beskytter dine personlige oplysninger

Dine personlige og genetiske oplysninger er fortrolige. Her er, hvad vi gør:

Din biologiske prøve destrueres efter kvalitetskontrol jf. de europæiske regler for destruering af human væv. Vi sælger ikke eller overdrager dine gener eller oplysninger til tredjeparter.

Gennem vores processer håndterer vi din prøve anonymt. Kun autoriseret personale har adgang til din prøve.

Du har fuld adgang til dine data hele døgnet, og du kan vælge at dele dem med din læge eller apotek

Vi bygger vores system baseret på “security by design” for at beskytte dine data


Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.