Kræft

Kræft

Ellen (55 år) er blevet diagnosticeret med brystkræft. Det er hendes anden gang med aktiv kræft, og hun har fået metastaser i bækkenet. For hendes kræft behandles hun med Capecitabine. For andre sygdomme får hun andre lægemidler. Efter at være startet i behandlingen med capecitabine har Ellen udviklet problemer med følelsesløshed i fødder og hænder, diarré, kvalme, opkastning og træthed.

Fluoropyrimidinerne (capeitabine) inaktiveres i leveren af dihydropyrimidin dehydrogenase (DPYD). En polymorfi i fluoropyrimidin-metaboliserende enzym DPYD (Dihydropyrimidine Dehydrogenase ) er stærkt forbundet med svær og livstruende toksicitet (giftighed).

De fleste lægemidler, herunder kræftmedicin udviser en bred inter-individuel variation i deres effektivitet. En stor del af denne variation skyldes arvelige forskelle i gener. Nogle af disse ændringer kan findes ved hjælp af en pharmakogenetisk test, som fremgår af nedenstående undersøgelse.

Personlig Medicinsk Profil er netop sådan en pharmakogenetisk test og kan bruges som beslutningsstøtte til sundhedspersonale og patienter for at hjælpe med at forudsige, hvilken medicinsk behandling der vil gavne patienten – > hjælpe med at finde den rigtige medicin i den rigtige dosis til den rigtige patient.

Det er fortsat lægen der stiller diagnosen. Du må ikke ændre i eller stoppe med din medicin uden at konsultere din læge.

Personlig Medicinsk Profil™

  • En avanceret lægemiddel respons test, der dækker mere end 200 af de hyppigste lægemidler indenfor hjerte-karsygdomme, smertebehandling, gigt, mave-tarmsygdomme, mental sundhed, flere sygdomme samtidig og kræft.

  • Gratis opdateringer af din rapport med nye medicinoplysninger og dosisanbefalinger

  • Du har adgang til dit resultat dag og nat – > del det med din læge eller apotek

  • I flere europæiske lande dækkes en del af omkostningerne af sygeforsikringer

Bestil nu

PMP er en éngangsinvestering. Brug den hver gang der ordineres ny medicin.

Vi passer godt på dine personoplysninger i henhold til GDPR (EU) med vores Security by Design set-up.

Læs mere om: GDPR Privacy Policy Data Safety Kvalitetspolitik

En undersøgelse fra Holland undersøgte gennemførligheden, sikkerheden og omkostningerne hos 2.038 patienter hvor man styrede behandlingen ved hjælp af DPYD genotype-styret-dosering som var baseret på pharmakogenetisk test.

DPYD-variation-allel-bærere viste sig at være stærk associeret med fluoropyrimidine-induceret svær og livstruende toksicitet (giftighed).
Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler en genetisk test, når der skal anvendes fluoropyrimidiner.

Kilde: Deenen MU et al. Upfront genotyping of DPYD*2A to individualize fluoropyrimidine therapy: a safety and cost analysis: J. Clin. Oncol. 2016; 34(3) 227-34

Four simple and easy steps


Vi er forskellige

Den medicinske praksis har altid handlet om at behandle hver person som en individuel patient. I lang tid har klinikere erfaret, at patienter med samme diagnose kan reagere forskelligt på den samme medicinske behandling.

Teknologiske fremskridt har gjort det muligt at finde genetiske variationer, der bestemmer effektiviteten af ordineret medicin.

Personlig Medicinsk Profil er grundlagt på denne teknologi.


Vi beskytter dine personlige oplysninger

Dine personlige og genetiske oplysninger er fortrolige. Her er, hvad vi gør:

Din biologiske prøve destrueres efter kvalitetskontrol jf. de europæiske regler for destruering af human væv. Vi sælger ikke eller overdrager dine gener eller oplysninger til tredjeparter.

Gennem vores processer håndterer vi din prøve anonymt. Kun autoriseret personale har adgang til din prøve.

Du har fuld adgang til dine data hele døgnet, og du kan vælge at dele dem med din læge eller apotek

Vi bygger vores system baseret på “security by design” for at beskytte dine data


Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.