Mental sundhed

Mental sundhed

Jane, 27 år, diagnosticeret med angst og depression, forlod arbejdet den 13. januar 2015. Hun har en historik med angst og depression der går tilbage til hendes teenageår. I begyndelsen af hendes tilstand prøvede Jane’s familielæge flere lægemidler, herunder Citalopram og Sertralin, der begge var ineffektive og forårsagede bivirkninger som svimmelhed og døsighed. Jane havde også en historik med manglende overholdelse af behandlingen på grund af de begrænsede fordele.

Jane begyndte at fravænne sig medicinen og blev af hendes sundhedsforsikring pga. hendes langtidssygemelding henvist til en rehabiliterings-professionel. Konsulenten anbefalede en pharmakogenetisk test. I den efterfølgende aftale med sin psykiater (23. november 2015) godkendte han justeringen af Janes medicin i henhold til anbefalingerne i den pharmakogenetiske rapport. Jane begyndte at tage Citalopram igen, men i en meget lavere dosis (på 5 mg) med langsom øgning hver tredje til fjerde uge (til en maksimal dosis på 20 mg).

Effekt: Jane begyndte den nye behandling den 23. november 2015 og i slutningen af december rapporterede hun, at hendes humør var forbedret og hun oplevede færre bivirkninger. Janes behandlende psykolog bekræftede forbedringen i hendes humør. Jane oplevede en forbedring i hendes symptomer inden for en måned efter at have modtaget resultaterne af hendes rapport. Jane vendte tilbage til arbejdet i marts 2016 (3,5 måneder efter at have modtaget sin rapport).

Personlig Medicin Profil kan hjælpe med at vælge hvilken medicinsk behandling der vil gavne patienten, dvs. at finde den rigtige medicin, i den rigtige dosis til den rigtige person.

Det er fortsat lægen der stiller diagnosen. Du må ikke ændre i din medicin uden at konsultere din læge.

Personlig Medicinsk Profil™

  • En avanceret lægemiddel respons test, der dækker mere end 200 af de hyppigste lægemidler indenfor hjerte-karsygdomme, smertebehandling, gigt, mave-tarmsygdomme, mental sundhed, flere sygdomme samtidig og kræft.

  • Gratis opdateringer af din rapport med nye medicinoplysninger og dosisanbefalinger

  • Du har adgang til dit resultat dag og nat – > del det med din læge eller apotek

  • I flere europæiske lande dækkes en del af omkostningerne af sygeforsikringer

Bestil nu

PMP er en éngangsinvestering. Brug den hver gang der ordineres ny medicin.

Vi passer godt på dine personoplysninger i henhold til GDPR (EU) med vores Security by Design set-up.

Læs mere om: GDPR Privacy Policy Data Safety Kvalitetspolitik

Pharmakogenetisk testgruppe (352 personer)
Kontrolgruppe (333 personer)

Proportion of patients experiencing at least one medication change. 2, 4, 8, 12 weeks.

PGx-guidet behandling af depression og angst

All ændringer i medicinen mod depression og angst blev registreret. Antallet af ændringer af lægemiddel,ordination af andet lægemiddel og ophør af lægemiddelbehandling (alle P < 0.0001) var signifikant højere i gruppen der blev behandlet ud fra den pharmakogenetiske test sammenlignet med kontrolgruppen. Dosisændringer var ens grupperne imellem (P=0.7). For flere detaljer henvises til artiklen: Bradley et al. 2018.

Kilde: Paul Bradley et al. Improved Efficacy with Targeted Pharmacogenetic guided Treatment of Patients with Depression and Anxiety – a Randomized Clinical Trial Demonstrating Clinical Utility. Journal of Psychiatric Research, 96(2018) 100-107

Four simple and easy steps

Vi er forskellige

Den medicinske praksis har altid handlet om at behandle hver person som en individuel patient. I lang tid har klinikere erfaret, at patienter med samme diagnose kan reagere forskelligt på den samme medicinske behandling.

Teknologiske fremskridt har gjort det muligt at finde genetiske variationer, der bestemmer effektiviteten af ordineret medicin.

Personlig Medicinsk Profil er grundlagt på denne teknologi.

Vi beskytter dine personlige oplysninger

Dine personlige og genetiske oplysninger er fortrolige. Her er, hvad vi gør:

Din biologiske prøve destrueres efter kvalitetskontrol jf. de europæiske regler for destruering af human væv. Vi sælger ikke eller overdrager dine gener eller oplysninger til tredjeparter.

Gennem vores processer håndterer vi din prøve anonymt. Kun autoriseret personale har adgang til din prøve.

Du har fuld adgang til dine data hele døgnet, og du kan vælge at dele dem med din læge eller apotek

Vi bygger vores system baseret på “security by design” for at beskytte dine data

Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.