FAQ2021-10-26T08:21:03+00:00

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg se mine resultater?2021-10-26T08:23:14+00:00

Klick på “My Results” øverst i højre hjørne på denne side. En ny side åbner direkte ind til portalen, hvor du kan tilgå dine resultater via to-fase-identifikation. Hvis du har glemt til kodeord, klick på “Forgot your password”.

 

Giver PMP oplysninger om interaktioner mellem flere gener?2021-10-21T08:20:43+00:00

Ja – i de tilfælde, hvor der foreligger evidensbaserede data. En lægemiddel-lægemiddel-gen interaktion opstår, når både patientens CYP450- eller transportgenotype og et andet lægemiddel i patientens behandlingsregime påvirker metaboliseringen eller transporten af et lægemiddel.

Kan PMP anvendes til patienter, der tager naturlægemidler?2021-10-20T09:28:16+00:00

Ja, PMP kan udføres på patienter, der tager naturlægemidler og ernæringstilskud. Man skal dog være opmærksom på, at naturlægemidler kan påvirke fx. optagelsen af lægemidler i mavetarmkanalen, og at de derfor kan påvirke virkningen af almindelig medicin.

PMP omfatter ikke naturlægemidler og ernæringstilskud i rapporten.

Giver PMP oplysninger om interaktion mellem flere lægemidler?2021-10-20T09:25:16+00:00

Ja – i alle tilfælde, hvor der foreligger evidensbaserede data, indeholder rapporten oplysninger om pharmakokinetiske lægemiddel-lægemiddelinteraktioner, dvs. når interaktionen opstår som følge af, at to lægemiddelstoffer konkurrerer om det samme CYP450-enzym eller den samme transportør.

Pharmakokinetiske interaktioner mellem flere lægemidler forårsager ofte uønskede bivirkninger.

Interaktioner mellem lægemidler kan øge eller nedsætte udsættelsen for et lægemiddel, hvilket kan påvirke effektiviteten eller sikkerheden.

Hvad med datasikkerhed og GDPR2021-10-20T09:22:33+00:00

Alle data opbevares sikkert. Processing servere er opdelt i sektioner med fuld back-up service og er adskilt fra andre databser som CRM og hjemmesiden.

Opbygningen af datasikkerhed følger reglerne om “privacy by design”.

Alle kundeanalyser identificeres ved hjælp af en personlig stregkode. Denne stregkode er et gennemgående id for en kundes prøve, når den genotypiseres i laboratoriet, ved behandling i afdelingen for bioinformatik og i dataportalen.

Af hensyn til myndighedernes krav til sporbarhed opbevarer vi kundens kontaktdata og ID-kontroldata i vores PMP-administrations-system. Disse oplysninger gives til os ved samtykke. Dataene kan kun ses af kunden samt personale med autorisation.

I henhold til europæisk lovgivning er ikke tilladt at se genetiske oplysninger på et detaljeret niveau.

En samtykkeerklæring kan trækkes tilbage indefor 48 timer Dette kan gøres ved at sende en mail til admin@genetelligence.eu efterfulgt af en ID-procedure.

En samtykkeerklæring kan også ændres, fx hvis en kunde skifter læge eller flytter til et andet sted. I dette tilfælde tager det lidt længere tid og indebærer en skriftlig samtykkeerklæring fra den nye læge.

Er PMP en engangsinvestering?2021-10-20T09:09:59+00:00

Ja, analysen af din Personlig Medicinsk Profil skal kun udføres én gang – det er en engangsinvestering.
Testresultatet skal ikke gentages, som det er tilfældet med fx blodprøver til medicinske undersøgelser.

Din rapport (resultatet) opdateres automatisk med nye lægemidler, så snart der foreligger internationale videnskabelige beviser for sammenhængen mellem genvariationen og lægemidlets metabolisme. Det betyder, at hospitalsafdelingen/lægen/ patienten/apoteket vil kunne bruge online testresultatet igen og igen, hvis du bliver indlagt på ny i sundhedssektoren.

Hvilke risici er der forbundet med PMP?2021-10-20T09:06:26+00:00

Undlad venligst, på baggrund af din PMP, at ændre eller stoppe med at tage din medicin uden din læges godkendelse.

Et pharmakogenetisk testresultat giver ikke svar på alle faktorer, der er relevante for det optimale lægemiddelvalg. Din livsstil, motionsvaner, rygning, organfunktion, ernæringsstatus og nuværende medicin er vigtige overvejelser, som din læge skal foretage en vurdering af, før han/hun vælger behandling.

 

 

Giver PMP oplysninger om interaktioner mellem flere lægemidler og gener (lægemiddel-lægemiddel-gen-interaktion)?2021-10-20T09:02:53+00:00

Ja – i de tilfælde, hvor der foreligger evidensbaserede data. En lægemiddel-lægemiddel-gen interaktion opstår, når både patientens CYP450- eller transportgenotype og et andet lægemiddel i patientens behandlingsregime påvirker metaboliseringen eller transporten af et lægemiddel.

Indeholder PMP oplysninger om al medicin?2021-10-20T09:02:52+00:00

En række almindeligt anvendte lægemidler er ikke omfattet af PMP. Dette skyldes, at der ikke er foretaget tilstrækkelig videnskabelig forskning om sammenhængen mellem genvariationer og lægemidlers farmakokinetik og farmakodynamik.

Nogle af de lægemidler, der ikke er beskrevet i PMP – f.eks. paracetamol – er gamle lægemidler, som er generisk substitueret og ikke længere er interessante for medicinalfirmaer eller læger at undersøge klinisk. Der vil derfor sandsynligvis aldrig være tilstrækkelig dokumentation for at implementere lægemidlet i PMP.

På verdensplan er lidt mere end 230 af de nuværende lægemidler et potentielt mål for en pharmakogenetisk test. PMP indeholder ca 200 –
resten er i godkendelsesfasen og vil blive integreret på et senere tidspunkt.

Giver PMP oplysninger om interaktioner mellem lægemidler og gener?2021-10-20T08:47:21+00:00

Ja – i alle tilfælde, hvor der er evidensbaserede data til rådighed.

Lægemiddel-gen-interaktion opstår, når genotypen påvirker en patients evne til at metabolisere eller aktivt transportere et lægemiddelstof.

Hvordan er processen, når man skifter medicin på baggrund af PMP?2021-10-20T08:45:36+00:00

Det er vigtigt at understrege, at PMP-rapporten skal ses som et “beslutningsstøtteværktøj”.

Lægen er ikke fritaget for at vurdere patientens øvrige forhold i forbindelse med PMP-anbefalinger: Alder, livsstil, organfunktion, rygning, misbrug, komorbiditet osv.

I tilfælde, hvor PMP-rapporten anbefaler en dosisjustering eller en ændring af lægemidlet, skal patienten udelukkende gøre dette i samråd med en læge.

Patienten må på baggrund af PMP-rapporten IKKE stoppe med at tage medicin eller ændre sin medicin uden lægens godkendelse.

Kan PMP anvendes til børn og unge?2021-10-20T07:18:08+00:00

Systemer og processer som fx. det metaboliske system, det hæmostatiske system og biotransformationen af lægemidler er stadig under udvikling hos børn.

Mange lægemidler vil derfor virke anderledes på børn end på voksne. Selv om de genetiske variationer er stabile hos børn, kan behandlingens forskelle være anderledes i barndommen.

PMP kan dog bruges til børn, da generne er de samme resten af deres liv, medmindre man udsættes for fx. radioaktivitet eller lignende. Vi anbefaler blot, at de kliniske konsekvenser og dosisjusteringer justeres yderligere af en læge der har erfaring med ordination til børn.

Kan pharmakogenetik anvendes i forbindelse med udvikling af lægemidler?2021-10-20T07:03:49+00:00

Ja. Ved i den tidlige fase af den kliniske udvikling at anvende genetiske fingeraftryk til at forudsige patienters reaktion på lægemidler, anvendes pharmakogenetik i lægemiddelindustrien i deres bestræbelser på at fremstille nye lægemidler, der er yderst sikre og effektive.

Forskere bruger genetiske oplysninger til at finde eller designe lægemidler, der er rettet mod grupper af patienter med specifikke genetiske profiler.

Forskere bruger også pharmakogenetiske værktøjer til at finde lægemidler, der er rettet mod specifikke molekylære og cellulære veje, der er involveret i sygdom.

Læs mere herom i fx. Burt and Dhillon, Pharmacogenomics in early-phase clinical development, Pharmacogenomics. 2013 July ; 14(9): 1085-1097

 

Er anbefalingerne påvirket af lægemiddelindustrien?2021-10-20T06:50:05+00:00

Personlig Medicinsk Profil er fuldstændig uafhængig og har ingen interesser i at anbefale et bestemt mærke fra et bestemt lægemiddelfirma – vi foreslår behandlingsanbefalinger for mere end 200 lægemiddelstoffer, men ikke specifikke mærker.

Hvilken betydning kan pharmakogenetikken have for mig?2021-10-20T06:47:44+00:00

Indtil for nylig er lægemidler blevet udviklet ud fra den idé, at hvert lægemiddel virker stort set ens på alle mennesker. Men genforskning har ændret denne “one size fits all”-tilgang og har åbnet døren for mere personlige tilgange til brug og udvikling af lægemidler.

Afhængigt af din genetiske sammensætning kan nogle lægemidler virke mere eller mindre effektivt på dig end på andre mennesker. På samme måde kan nogle lægemidler give flere eller færre bivirkninger hos dig end hos en anden person. I den nærmeste fremtid og kun med dit samtykke vil lægerne rutinemæssigt kunne bruge oplysninger om din genetiske sammensætning til at vælge de lægemidler og doser, der har størst sandsynlighed for at hjælpe dig.

 

Partnere, der er tillid til

Genetelligence fokuserer på medicinsk ordinations støtte service, forskning og udvikling inden for personlig medicin. Derfor samarbejder vi med en lang række private og offentlige institutioner. Du er velkommen til at kontakte os for et muligt samarbejde.

Go to Top