Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato september 2020.

Denne privatlivspolitik gælder for personlige oplysninger, der indsamles, anvendes, opbevares og videregives i forbindelse med Personlig Medicinsk Profil af GeneTelligence. Formålet med denne politik er at skitsere vores forpligtelse til at overholde de nuværende lovgivningsmæssige krav.

Den 25. maj 2018 trådte EU’s generelle databeskyttelsesforordning “GDPR” i kraft. Reglerne vil i hele Europa harmonisere reglerne om privatlivets fred. Vi følger kravene i alle europæiske markeder.

Som i andre sundhedsoplysninger er genetisk information specifik for den person, den stammer fra. Vi forstår, at enkeltpersoner har forventninger til genetisk information, som de har for øvrige sundhedsoplysninger.

 • Vi anvender et højt niveau af privatliv og sikkerhed ved systemdesign og efter vores privatlivspolitik
 • Vi følger databeskyttelsesforordningen fra EU 25. maj 2018 og anden relevant lovgivning om databeskyttelse
 • Vi beder dig, før vi starter vores proces, om et specifikt samtykke, for at få lov til at analysere din prøve.
 • Vi beder om et specifikt samtykke fra dig, før vi videregiver genetiske oplysninger til relevante sundhedspersoner, fx. din læge.
 • Vi beder også om accept fra fx. din læge, før vi videregiver genetiske oplysninger om dit resultat.
 • Vi begrænser os til at indsamle den mindste mængde genetiske oplysninger, der er nødvendige for at behandle Personlig Medicinsk Profil.
 • Vi anerkender, at genetisk information i sagens natur er særligt følsom og intim for vores kunder og deres pårørende. Udover at beskytte dataene i vores system sikrer vi, at det er dig, der bestemmer over dine genetiske data.
 • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller ændre dit samtykke – fx hvis du skifter læge – ved at kontakte os på e-mail: info@genetelligence.eu.
 • I tilfælde af en fuldstændig tilbagetrækning af dit samtykke skal du bemærke, at det vil hindre vores evne til at opfylde den ønskede tjeneste om løbende opdateringer. Den Personlige Medicinske Profil er din ejendom som en pdf fil.

Vi har strenge politikker og procedurer på plads for beskyttelse af dine personlige oplysninger. Adgangen til dine personlige medicinprofildata er begrænset til nogle få autoriserede medarbejdere. Vores medarbejdere er uddannet i, at tage ansvar for at vedligeholde og beskytte oplysninger, der er relevante for deres funktion.

Identifikationsformål

Når du åbner denne hjemmeside, indsamler vi oplysninger med følgende formål:

 • For konfiguration og administration af hjemmesiden for Personlig Medicinsk Profil
 • Sådan bekræfter du din identitet og beskytter mod svindel
 • For at sikre sikkerheden og pålideligheden af vores hjemmeside
 • For at forhindre manipulation, skader og/eller misbrug af vores hjemmeside
 • For at forenkle brugen af det sikre kontoområde.

Hvis du udelukker kigger på vores hjemmeside, kan vi indsamle nogle oplysninger om din computer, browser, operativsystem og IP-adresse.

Vi kan også placere en “cookie” på din computer for at lette din brug af den sikre del af vores hjemmeside, så du ikke behøver at logge ind, hver gang du navigerer fra en side til en anden.

Du får besked, hvis vi placerer en “cookie” på din computer, hvis du har “cookie-meddelelse” slået til i dit computersystem. Enhver “cookie” udløber, når du forlader vores hjemmeside, eller 30 minutter efter at have placeret den, alt efter hvad der kommer først.

Begrænsninger

Vi analyserer ikke andet end relevante gen- og genvariationer relateret til medicinsk absorption, metabolisering, distribution og eliminering – vi kan ikke give dig oplysninger om fx arvelige sygdomme, faderskab eller fx genmatch i straffesager.

Begrænset brug af data

GeneTelligence er forpligtet til en høj standard for fortrolighed og privatliv. Vi anvender og/eller videregiver udelukkende dine personlige oplysninger af den eller de årsager, hvortil de blev indsamlet. Det betyder, at GeneTelligence vil dele dine personlige oplysninger med dig med henblik på at danne den ønskede Personlige Medicinske Profil og kan dele specifikke personlige oplysninger med en tredje part, der er involveret i at hjælpe os med at give de oplysninger, du har anmodet om. I tilfælde af at involvere en tredje part – fx en farmaceut eller læge – vil du og den tredje part (fx din læge) blive bedt om at godkende denne deling.

Enhver tredjepartstjenesteudbyder har forbud mod at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end at yde denne hjælp og er forpligtet til at beskytte alle personlige oplysninger og overholde de generelle principper for beskyttelse af personlige oplysninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vi deler under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger med tredjeparter uden dit samtykke, medmindre der er et krav om at gøre det ved lov.

Vi forbinder ikke din IP-adresse med dine personlige oplysninger, medmindre der er rimelig grund til, at vi mener, at der er nogle sikkerhedstrusler og/eller juridiske krav, der kræver, at vi undersøger og/eller tillader retshåndhævelse at foretage en vis sikkerhed og/eller juridisk undersøgelse.

GeneTelligence kan beslutte at dele aggregeret DNA, medicin og diagnostisk information med forskningsinstitutioner for at hjælpe med den samlede forskningsudvikling af genetisk testning og sekventering. Vi vil i rimeligt omfang sikre, at alle oplysninger, der gives til forskningsinstitutioner, anonymiseres og forbliver anonymiserede.

GeneTelligence har en politik, der styrer opbevaringen af dine personlige oplysninger. Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe de opfylder det tilsigtede formål, indtil du trækker dit samtykke tilbage om opbevaring af dine personlige oplysninger, eller som det er juridisk påkrævet.

Vær præcis

Genetelligence er forpligtet til at opretholde rigtigheden af dine personlige oplysninger og sikre, at de er komplette og opdaterede. Med dit samtykke indsamler vi dine personlige oplysninger direkte fra dig, sidstnævnte givet, du har givet dit samtykke til dette.

Hvis du opdager unøjagtigheder i dine data, bedes du underrette os så hurtigt som muligt, så vi kan foretage de nødvendige ændringer. Det er strengt nødvendigt, at du holder dine kontaktoplysninger opdaterede, så vi (eller dit apotek eller læge) er i stand til at give dig relevante opdateringer til din Personlig Medicinsk ProfilTM, som kan ændre sig med offentliggørelsen af nye genetiske forskningsopdagelser.

Passende sikkerhedsforanstaltninger

Dine oplysninger er sikre hos GeneTelligence, uanset hvilket format de opbevares i.

Vi har omfattende sikkerhedskontroller for at beskytte mod uautoriseret brug, adgang, ændring, duplikering, ødelæggelse, videregivelse, tab eller tyveri af dine personlige oplysninger.

Vi opretholder fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Eksempler på sikkerhedsforanstaltninger omfatter: begrænset adgang til vores informationsbehandlings- og lagringsområder; begrænset adgang til relevante oplysninger udelukkende af autoriserede medarbejdere, brug af adgangskoder, 2-fase-adgangskontrol; firewall-teknologi; dobbelt kryptering af elektronisk overførte oplysninger antivirussoftware; og brug af fysiske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sikre låse på arkivskabe og døre.

Vi har aftaler og kontroller på plads med tredjepartstjenesteudbydere, der kræver, at alle oplysninger, der leveres til os, overføres og beskyttes med de højeste teknologiske sikkerhedsstandarder i tankerne.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os:

Tlf.: +45 22 21 82 42
Post: info@genetelligence.eu